« Edellinen Kaikki artikkelit Seuraava »

Taattua laaturakentamista

Luotettavat rakentajat portaali antaa käyttäjälle mahdollisuuden vertailla talonrakennusteollisuuden yritysten työn laatua. Taito on mukana portaalin kehityksessä.

Talonrakennusteollisuus ry:n Luotettavat rakentajat portaali esittelee kaikki sen jäsenyritykset (yhteensä n. 420). Portaalin ideana on tuoda yritykset esille ja erityisesti antaa käyttäjälle tieto laadukkaita talonrakennusratkaisuja tuottavista yrityksistä. Yritysten laatutiedot perustuvat heidän aikaisempiin töihin ja niiden laatuun. Tämän lisäksi yrityksen tiedoista näkee, mikäli yritys on tehnyt Rakennusteollisuus RT:n johdon sitoumuksen työturvallisuuteen. Näin käyttäjän mahdolliset hankintapäätökset helpottuvat ja laadukkaita sekä vastuullisia ratkaisuja tuottavat yritykset hyötyvät. Isossa kuvassa portaali tulee siis nostamaan koko rakennusteollisuuden laatutasoa, kun laadukkaita ratkaisuja tuottavat yritykset hyötyvät!

Rakennushankkeet ovat usein monimutkaisia ja monia tahoja sitovia kokonaisuuksia. Hankkeen alussa on kriittistä määrittää hankkeen tekniset vaatimukset ja laajuus. Ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä urakoitsijoille on päätettävä hankkeen urakkamuoto, haluttu palvelukokemus, urakoitsijan toteutuksen laajuus sekä omien resurssien käyttö. Valtion tukeman asuntorakentamisen pelisäännöissä linjataan, että tarjouspyynnöt tulee lähettää vain luotettaville ja ammattitaitoisille urakoitsijoille, joiden tekniset ja taloudelliset resurssit riittävät urakan toteuttamiseen. Juuri tämän takia tarjoajien kelpoisuuden arvioiminen on kriittinen vaihe urakoitsijan valinnassa ja tätä vaihetta Luotettavat rakentajat portaali palvelee. Portaalin kautta urakoitsijoiden kelpoisuuden arvioiminen hankkeeseen helpottuu merkittävästi.

Portaali tulee korvaamaan aikaisemmin Talonrakennusteollisuus ry:n eri piireissä julkaistut painetut vihkoset, jotka ovat tuottaneet samantyyppisiä laatutietoja yrityksistä kuin Luotettavat rakentajat portaali. Vihkoset julkaistiin aina muutaman kerran vuodessa. Portaalin digitaalinen toteutus mahdollistaa kuitenkin portaalin olevan aina ajan tasalla verrattuna harvoin julkaistavaan painettuun vihkoseen. Ajan tasalla oleminen onkin portaalin vahvuus ja ollut tärkeä tavoite tuotekehityksessä. Näin laatutiedot yrityksistä olisivat aina luotettavia eikä käyttäjän tarvitse pohtia pitävätkö tiedot paikkansa vai ovatko ne vanhentuneita.

Portaalia on tällä hetkellä testikäytössä ja Taito on ollut mukana kehityksessä alusta lähtien. Taito loi ensin portaalin teknisen alustan ja on nyt vastuussa sen jatkokehityksestä. Portaalin kehitys on ollut mielenkiintoista ja odotamme innolla sen lopullista käyttöönottoa!