Case: Dogia.fi

Tavoitteet

Dogia.fi on koiraihmisille suunnattu verkkopalvelu, joka avattiin vuonna 2011. Palvelu tarjoaa helpotusta koiraperheiden arkeen ja auttaa näin ihmisiä huolehtimaan karvaisista perheenjäsenistään entistäkin paremmin. Dogian tavoitteena oli uudistaa palvelu täysin teknisen alustan, visuaalisen ilmeen, käytettävyyden ja ansaintamallin osalta. Tämä uudistustyö loi pohjan aivan uudenlaisen liiketoimintamallin rakentamiselle tulevaisuudessa.

Roolimme

Taito toimi projektissa teknisen toteutuksen kumppanina. Lähdimme liikkeelle Dogian liiketoimintaideasta ja palvelun käyttäjien tarpeista. Näiden pohjalta rakensimme palvelun aivan uudelleen. Käyttäjätestaus oli oleellinen osa prosessia. Haimme joka vaiheessa palautetta käyttäjiltä ja sen pohjalta viilasimme palvelua paremmaksi.

Asiakkaamme kommentit

Taito United toimi kumppaninamme dogia.fi palvelun uudistamisessa. Parasta Taidon kanssa työskentelyssä oli se, että he ymmärsivät heti liiketoimintamallimme sekä käyttäjien tarpeet ja lähtivät toteuttamaan palvelua niistä lähtökohdista. Lopputulos on erittäin onnistunut ja luo meille hyvän pohjan rakentaa Dogiaan täysin uudenalainen liiketoimintamalli.

Tanja Haapamäki
Toimitusjohtaja
Dogia Oy