Case: Metso

Tavoitteet

Metson venttiililiiketoiminnalle on kertynyt vuosien kuluessa mittava asennuskanta asiakkaille toimitetuista tuotteista ja komponenteista. Jokainen Metson tehtaalta lähtenyt komponentti on identifioitu viivakoodilla ja tunnistettavalla sarjanumerolla ja usein myös viivakoodilla. Nämä on syötetty kokoonpanolinjalla manuaalisesti huoltojärjestelmään.

Asennuskannassa tapahtuu muutoksia toimituksen jälkeenkin ja nämä muutokset täytyy saada vietyä myynti- ja huoltojärjestelmiin. Tämä työvaihe on ollut tärkeä, mutta aikaa vievä ja työläs. Metso halusi nykyaikaistaa tätä työvaihetta ja alkoi sisäisesti kehittämään ratkaisua ongelmaan. Syntyi ajatus uudesta helppokäyttöisestä koko henkilöstölle avoimesta käyttöliittymästä nykyiseen huoltojärjestelmään.

Roolimme

Taito United koodasi Metsolle käyttöliittymäsovelluksen, jonka avulla Metson kokoonpanolinjalla voidaan skannata komponenttien viivakoodit järjestelmään. Projekti tehtiin yhteistyössä LINK Designin kanssa. LINK Design toimitti rautalankamallit, joiden mukaan Taito United toteutti projektin.

Asiakkaamme kommentit

Kun tietojen syöttäminen järjestelmään helpottui, täydentyi myös Metson asennustietokantaan syötetyn datan laatu. Nyt jos asiakkaalla menee joku laite rikki, niin metsolaiset näkevät suoraan, että mitä sinne on aiemmin myyty.

Asiakkaalle osataan nyt toimittaa oikea-aikaisesti oikeita komponentteja mikä parantaa myös asiakkaan toimitusketjun varmuutta. Myös Metson työntekijöiden ajankäyttö tehostui uuden käyttöjärjestelmän myötä.

Toimitus meni TaitoUnitedin osalta precis niin kuin pitikin. Yhteistyö sujui oikein hienosti. Ei ollut lainkaan pullonkauloja TaitoUnitedin puolelta.

Antti Henttonen
Head of Service Recommendations and Installed Base
Metso Oyj